Snoezelen

Snoezelen-MSE místnost – katedra speciální pedagogiky, Masarykova univerzita, Brno

Pro více informací prosím přejděte na naše nové specializované stránky : www.mse-snoezelen.cz

Snoezelen-MSE prostředí (Multisensory Environment)

Je speciálně upravená místnost, ve které lze využít technického vybavení k multismyslové stimulaci, jako jsou bublinkové vodní sloupy, hvězdné nebe, projektory s olejovými nebo tematickými kotoučky, optická vlákna, aroma lampa, zrcadlová koule, speciální pohodlný měkký nábytek a další. Pomůcky slouží ke stimulaci smyslů nebo k relaxaci. Důležitým prvkem Snoezelen-MSE prostředí je jeho variabilita, je využíváno pro všechny věkové skupiny.

Snoezelen-MSE je místem setkání v atmosféře důvěry a uvolnění. Jedná se o stimulaci a relaxaci. Je vědecky dokázáno, že působí na zlepšení zdraví – u psychických nemocí jako je stres, u fyzických onemocnění v rámci paliativní péče, při emocionálních potížích (deprese, agresivita), při poruchách koncentrace – ADHD a dalších. Snoezelen-MSE vede k uvolnění, ale může také aktivizovat, probouzet zájem, přinášet radost a pocit vzájemného sdílení.

Podmínkou úspěšné terapie ve Snoezelen-MSE prostředí je vybudování vhodného prostředí, osobní nasazení, adekvátní znalosti o konceptu, individuální, empatický přístup, znalost anamnézy a diagnózy, průběžné a trvalé vzdělávání průvodce nebo terapeuta a týmová práce.

Snoezelen-MSE koncept je určen pro všechny věkové skupiny a typy zařízení. V ČR se uplatňuje především v zařízeních škol, nemocnic, ústavů, domovů pro seniory a dětských domovů.

Doprava GEIS zdarma nad 5 000 Kč

Zavolejte nám: +420 773 252 633

X